TRIUMPH STOCKHOLM NORR
Vi är öppna idag!
från 08:00 - 18:00

Dataskyddsförklaring

Google Maps
This website uses Google Maps.
The following cookies are set to use this service:
NID
Term: 20 years // The NID cookie contains a unique ID that Google uses to store your preferred settings and other information, in particular your preferred language (e.g. German), how many search results should be displayed per page (e.g. 10 or 20) and whether the Google SafeSearch filter should be activated.
1P_JAR
Term: 1 month // This cookie is used to support Google's advertising services.
Youtube
This website uses Youtube videos.
Various cookies are set to use this service.
Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in den Nutzungsbedingungen von YouTube unter https://www.youtube.com/t/terms sowie in den Datenschutzbestimmungen von Google unter https://policies.google.com/privacy.
På Desmocenter värnar vi om våra kunders personliga integritet och skyddar dina personuppgifter!

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför informerar vi nu dig om hur vi samlar in och använder oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Den 25:e maj 2018 ersatte den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din ip-adress eller servicehistorik.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen av dom följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Alla anställda hos oss har fått grundlig information för att säkerställa att dessa regler följs.

Situationer när vi lagrar och behandlar dina personuppgifter:
När du köper eller servar en mc hos oss eller fyller i ett av våra webformulär på vår hemsida, så sparas dina uppgifter i vårt kundregister. Detta kundregister använder vi sedan när vi skickar ut information till våra kunder i form av nyhetsbrev, servicepåminnelser eller uppföljningsmail. Vi lagrar alltså bara information som du själv har gett oss genom att fylla i tex namn, mailadress eller mobilnummer och bara för vår egen marknadsföring. Vi säljer aldrig dina uppgifter till andra företag. Vi har avtal med våra samarbetspartners för att säkerställa att GDPR även följs hos dem.

Den nya lagen innebär även att du som kund har ett antal rättigheter:

Rätt att få bekräftelse på och information om dina personuppgifter.
Rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
Rätt att kräva att dina personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.
Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss.

Dina kunduppgifter sparas så länge du inte aktivt meddelar oss att du vill att de raderas.


Serverlogg-filer
Innehavaren av webbsidan found.co.at samlar in och sparar information om besök i så kallade serverlogg-filer av tekniska skäl. Information som automatiskt förmedlas till oss av er webbläsare. Det handlar om typ av webbläsare och version, vilket operativsystem som används, från vilken URL det länkats, den besökande datorns namn, serverns klockslag, IP-adress, ett meddelande huruvida servern svarat korrekt. Dessa uppgifter kan inte utan kontroll av andra källor tillskrivas någon bestämd person och används uteslutande för statistiska ändamål. Ändamålet med insamling: Vi använder serverns loggfiler för drift, säkerhet och optimering av webbsidans innehåll. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera loggfilerna, om det skulle finnas några konkreta misstankar om rättsvidrig användning.

Google Web Fonts
För en tilltalande presentation används på denna webbsida typsnitt vid namn Google Fonts, vilka tillhandahålls av Google LLC. Dessa typsnitt överförs automatiskt till er webbläsares cache. Av denna anledning måste er webbläsare upprätta en förbindelse med servar hos Google. Därmed får Google information om att er IP-adress besöker vår webbsida. I de fall er webbläsare inte stödjer Web Fonts, eller inte tillåter förbindelsen, kommer en standardfont i er dator att användas. Ytterligare information finns att läsa i Googles sekretessvillkor.

Google Maps
This website uses Google Maps, offered by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, to display the location and to create directions. If you use Google Maps, information about the use of the Maps functions will be transmitted to a Google server in the USA, e.g. date and time of the visit to the website, Internet address, IP address. More information about Google Maps can be found under "Terms of use of Google Maps" and in Google's privacy policy. By using this website, you agree the collection, processing and use of automatically collected data and data entered by you.

Youtube
Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in den Nutzungsbedinungen von YouTube unter https://www.youtube.com/t/terms sowie in den Datenschutzbestimmungen von Google unter https://policies.google.com/privacy.

What rights do you have regarding your data?
You have the right to receive information about the origin, recipient and purpose of your stored personal data free of charge at any time. You also have a right to request the correction, blocking or deletion of this data. To do this, you can contact us at any time at the following address: info@triumphstockholmnorr.se. Please indicate whether you would like to receive information about the data collected or request deletion.